Ценовник за Огласување

Еднократно Огласување

Вработи.се нуди можност за огласување со Премиум и Премиум Плус огласи во времетраење од 15 дена. На овој начин Вашите отворени работни позиции добиваат поголема видливост како на страната така и преку споделување на социјалните медиуми и испраќање на е-мејл кампањи.

Ценовник за Еднократно Огласување

Претплата за Огласување

Вработи.се нуди опции за полугодишни и годишни претплати. Ваквите претплати вклучуваат неограничен број на Премиум огласи комбинирани со пакети за промоција на Вашиот бренд преку банери и ПР кампањи.

Ценовник за Претплата за Огласување