Детали за огласот

  • DEKRA MACEDONIAСкопје
  • Плата нема информација
  • Вид на вработувањенема информација
  • Број на работни местанема информација
  • Контакт телефонРокот за аплицирање е завршен
  • Контакт емаилРокот за аплицирање е завршен
  • Веб странаhttp://www.dekra.mk/
  • Код на огласотTGOHIGG

(НЕАКТИВЕН) - ПРОЕКТ МЕНАЏЕР (ПОВЕЌЕ ИЗВРШИТЕЛИ)

Детали за огласот

Опис на компанијата:

Друштвото за Градежништво БЕТОН – Акционерско Друштво – Скопје е градежна компанија основана во 1947 година. Современа, високо технолошки опремена градежна компанија, подготвена да се носи со сите предизвици на модерната архитектура и на современите градежни оперативни зафати. Во име на својот клиент, ДЕКРА ја објавува позицијата:

Проект Менаџер (Повеќе Извршители)

Опис на работното место:

Организација на тековни работни активности на вработените техничари и изведувачите за превентивно и корективно одржување, градба на нови објекти; Посета на инфраструктурни објекти во разни фази на градба; Следење на техничката документација и објектите во градба, редовно пополнување на тековните податоци неопходни за следење на градбата, изработка на спецификации и сета потребна техничка документација во текот на реализација на проектот согласно важечките закони; Подготвување на техничко економски понуди, вклучително и истражување на пазарот на материјали, изведувачи; Подготвување на на набавки на потребен градежен материјал; Раководење на проект и тековни работни контакти со клиентите, надзорниот инженер, изведувачите и вработените за време на реализација на проектот; Комуникации и соработка со одговорни лица од институциите на државата; Изработка на предмер пресметки за тендерски постапки во областа на градежништво во нискоградба и високоградба; Во согласност со градежната и проектна документација врши соодветни пресметки и калкулации; Дефинира описи, количини и технички нормативи кои што ги проследува до изведувачите; Ги следи движењата на пазарот на градежни материјали и суровини; Комуницира со изведувачите и градежните компании за време на градежните фази од проектот; Работи во рамки на буџетот и зададените временски рамки.

Потребни квалификации:

Завршено високо образование- Градежен Факултет; Минимум 5 годишно работно искуство во областа; Одлично познавање на намески софтвер поврзан со градежништво; Познавање на важечка законска регулатива за МК како и познавање на стандарди за проектирање; Поседување на овластување (лиценца А или Б) за изработка на проектна документација од областа на градежништво(проектирање) ќе се смета за голема предност.

Професионални знаења и способности:

Одлични аналитички, комуникациски и организаторски способности; Динамичност, ефективност, флексибилност и адаптибилност; Посветеност, мотивираност, иницијативност; Решавање на проблеми.

Останати информации:

Работните задачи ќе се извршуваат со полно работно време од 8 (осум) часа, од понеделник до петок, со работно време од 07:30-15:30 часот.

Местото на извршување на работата е во зависност од самите проекти, променливи локации.

Друштвото го задржува правото да не изврши избор доколку не се пријават соодветни кандидати.

Потребните документи-мотивационо писмо, професионална биографија, диплома за завршено образование, овластувања, потврди, препораки да се достават на мејлот: vrabotuvanje@beton.com.mk.

Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до: 24.08.2020.

Останати огласи од ист регион
Останати огласи од иста компанија